पञ्चपात्रो

पूजाआजा गर्दा आचमन गर्ने तामाको भाँडो।