पञ्चपात्रो


पूजाआजा गर्दा आचमन गर्ने तामाको भाँडो।