मुख्य सूची खोल्नुहोस्

निकोबार जिल्ला भारतीय राज्य अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूहको एउटा जिल्ला हो।