यस धातुको रसायनिक संकेत Ni हो र आणविक संख्या २८ हो। ढाँचा:Infobox निकेल

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन