नायोबियम

आणविक संख्या ४१ भएको रासायनिक तत्व


ढाँचा:Infobox नायोबियम

नायोबियम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन