नाम, व्याकरण

ब्याकरणमा बोलाइको एक भाग जसमा वास्तविक वस्तु र चिजहरूलाई एक लाक्षित गरिन्छ

'नाम' या 'संज्ञा' या अङ्ग्रेजीमा noun , कुनैपनि ब्यक्ति, वस्तु, स्थान वा चिजको नाम वा प्रतिक हो। नाम यौटा सो‍च वा विचार हो। कसैलाई बोलाउन पर्यो भने त्यसको नामले त्यसलाई बोलाईन्छ।

प्रकारसम्पादन

नेपाली व्याकरणमा नामका धेरै प्रकारहरू छन्। जस्तै:

  1. ब्यक्तिवाचक नाम
  2. वस्तुवाचक नाम
  3. भाववाचक नाम
  4. द्रब्यवाचक नाम
  5. समूहवाचक नाम

उदाहरणहरूसम्पादन

सामान्य व्यक्तिवाचक नामहरू : राम, श्याम , हरि ,सीता,गीता सगरमाथा