नाम्सालिङ उच्च मा.वि.

नाम्सालिङ उच्च माध्यमिक विद्यालय इलाम जिल्लाको नाम्सालिङ गाविसमा रहेको छ।