नास्पाती

(नस्पाती बाट पठाईएको)

नास्पाती वा नासपाती (nashi pear), नेपालमा पाइने एक किसिमको फल हो। यसको उदगम पूर्वी एसिया मानिएको छ| नेपाली नाम नास्पाती 'जापानी' नामबाट आयात गरिएको विश्वास गरिन्छ|

बाहिरी लिङकहरूसम्पादन

सिन्धुलीका किसान नास्पाती खेतिमा..