मुख्य सूची खोल्नुहोस्


दोरानाच तामाङ जातिको मृत्युसंस्कारका समयमा नाचिने नाच हो।