दुब्नियम मोडर्न पेरियोडीक टेबलको एक रसायनिक तत्त्व हो।

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन