मुख्य सूची खोल्नुहोस्दुखाई

दुखाई अथवा पीडा।

स्वास्थ्य