दाल तथा गेडागुडी सम्वन्धी खेतीलाई दलहन भनिन्छ। जस्तै :

दाल नेपाली खानाको एक अभिन्न अङ्ग हो। नेपालको राष्ट्रिय खाना दाल भात तरकारी र अचार पर्छन्।