दरभंगा जिल्ला

दरभंगा जिल्ला भारतको बिहार प्रान्तको दरभंगा प्रमण्डल अन्तर्गत एक शहरजिल्ला हो।