दक्षिण कन्नड जिल्ला

दक्षिण कन्नड जिल्ला भारतीय राज्य कर्नाटकको एउटा जिल्ला हो।