त्रिकोणमिति

त्रिकोणमिति गणितको एक शाखा हो। त्रिकोणमितिले त्रिभुजको भुजाकोणको सम्बन्ध अध्यान गर्दछ। कुनै विज्ञान र यसले व्यवहारिक जीवनमा त्रिकोणमितिय उपयोगिताको पनि अध्यान गर्दछ।

त्रिकोणमिति अनुपातसम्पादन

त्रिकोणमितीय अनुपात एक समकोण त्रिभुजमा रहेको भुजाको अनुपात हो ।

कोण स्थानान्तरण सुत्रसम्पादन