घोप्टे ढ्वाङ जस्तो फूल फूल्ने दक्षिण अमेरीकाको रैथाने फूल