ढुसी (अंग्रेजी भाषा: Fungi) एक प्रकारको कोष भित्ता भएको प्रकाश संम्सलेसण(Photosynthes) गर्न नसक्ने वनस्पति हो। यसमा हरितकण हुँदैन र यो आँखाले देख्न सकिने ठूलो च्याऊ देखि शुक्ष्म मर्चा तथा मोल्डहरूको रुपमा पाइन्छ।