[[विकिपिडिया:विकिपरियोजना {{{PROJECT}}}|विकिपरियोजना {{{PROJECT}}}]]  
यो ढाँचा [[विकिपिडिया:विकिपरियोजना {{{PROJECT}}}|विकिपरियोजना {{{PROJECT}}}]]को दायराभित्र पर्दछ, सबै सम्पादकहरू आपसी सहकार्य गरेर लेखहरू विवरणका लागि कृपया [[विकिपिडिया:विकिपरियोजना {{{PROJECT}}}|परियोजना पृष्ठ]]मा जानुहोस्। त्यहाँ तपाईंं परियोजनामा ​​भाग लिन सक्नुहुन्छ वा परियोजनाको [[|वार्ता पृष्ठ]]मा छलफल गर्न सक्नुहुन्छ।