यो प्रयोगकर्ता पिनाकल कम्प्युटर एकेडेमीमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।