उपयोगसम्पादन

{{subst:nothanks-gfdl|pg=पृष्ठकोनाम}} ~~~~

  • पृष्ठकोनाम पृष्ठको नाम हुनुपर्छ जहाँ प्रतिलिपि अधिकार उल्लङ्घन भएको छ । यो लिङ्कहरूमा प्रयोग गरिनेछ, त्यसैले यो पूर्ण पृष्ठको शीर्षक हुनुपर्छ ।