प्रयोगसम्पादन

  • No Header {{subst:Nn-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)}}.
  • Linked Header {{subst:Nn-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)|header=1}}.
  • Own Header {{subst:Nn-warn-deletion|(मेटाईएको पृष्ठको नाम)|header=1|header-text=(header text)}}.

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन