ढाँचा:शीर्षभाग अति छोटो

(ढाँचा:Lead too short बाट पठाईएको)