डिज्नी च्यानल

डिज्नी च्यानल (मूल रूपमा १९८३ देखि १९९७ सम्म द डिज्नी च्यानल र सामान्यतया १९९७ देखि २००२ डिज्नीमा छोटो गरीएको थियो। एक अमेरिकी सशुल्क टेलिभिजन च्यानल हो जुन वाल्ट डिज्नी कम्पनीको वाल्ट डिज्नी टेलिभिजन सहायक कम्पनीको मालिक डिज्नी च्यानल विश्वव्यापी इकाईको प्रमुख सम्पत्ति हो।

बाह्य कडीहरूसम्पादन