टुनी अथवा टुना मध्य पहाडी भेकमा पाइने एक प्रकारको पतझड समुहको रूख हो।

टुनी
Small specimen of Toona ciliata
वैज्ञानिक वर्गीकरण
जगत:
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
(श्रेणीविहीन):
गण:
कुल:
वंश:
प्रजाति:
T. ciliata
वैज्ञानिक नाम
Toona ciliata
M. Roem.
पर्याय