जेनन

आणविक संख्या ५४ भएको रासायनिक तत्व

अचेत गराउने एनेस्थेटिक रसायन ढाँचा:Infobox जेनन

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन