घटनाहरूसम्पादन

  • २०६५ - नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य भई "सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल"को स्थापना

जन्महरूसम्पादन

मृत्युहरूसम्पादन