बाख्राको मल लाई खेती किसानी भाषामा जुतो भनिन्छ| यसमा प्रशस्त नाइट्रोजन र फस्फोरस हुने भएकोले बाली बिरुवालाई अत्यन्तै फाइदाजनक हुन्छ।