जलालाबाद, अफगानिस्तान

जलालाबाद, अफगानिस्तान अफगानिस्तानका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन