जनमुक्ति सेना, नेपाल

जनमुक्ति सेना, नेपाल नेपालमा २०५१ देखि ससश्त्र युद्ध गरेको सेना हो ।

जनमुक्ति सेना, नेपाल
जनमुक्ति सेना, नेपाल
People's Liberation Army, Nepal.jpg
चितवनको शक्तिखोरमा रहेको जनमुक्ति सेना, नेपाल
देशनेपाल
निष्ठाएकीकृत नेकपा माओवादी
साखाजनमुक्ति सेना, नेपाल