जनमुक्ति सेना, नेपाल

जनमुक्ति सेना, नेपाल नेपालमा २०५१ देखि ससश्त्र युद्ध गरेको सेना हो ।

जनमुक्ति सेना, नेपाल
People's Liberation Army, Nepal.jpg
चितवनको शक्तिखोरमा रहेको जनमुक्ति सेना, नेपाल
सक्रिय:
देश: नेपाल
सम्लग्नता: एकीकृत नेकपा माओवादी
शाखा: जनमुक्ति सेना, नेपाल