जनता व्यक्तिहरूको समुह जनाउने शब्द हो। राजनीतिमा यसलाई नागरिकको अर्थमा प्रयोग गरिन्छ।
सन्दर्भ सामग्रीसम्पादन


बाह्य सूत्रसम्पादन