पोलेको मासुलाई छ्वेला र सबै मिली लाई न बसी खानेलाई ‘भू छुइगु’ भन्दछन्। यसैलाई छ्वेला भू भनिएको हो।