चुंगकिंग चीनको केन्द्र शासित चार सहर मध्य एक र चीनको सात नं. ठूलो शहर हो ।

,