समय क्रममा कुनै वस्तुको स्थान हुने परिवर्तन चाल (Motion) हो।"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=चाल&oldid=228771" बाट अनुप्रेषित