घोडामारा नेपालको सुदुरपूर्वी जिल्ला झापाको चकचकी गा.वि.स वार्ड नम्वर ७ को एउटा गाँउ हो । याँहाको जनसङ्ख्या लगभग ५०० जति रहेको छ भने याँहा विशेष गरी क्षेत्री, ब्राह्मण, मेचेसन्थाल जातिको बसोवास रहेको छ । यो गाँउका स्थानिसको मुख्य पेसा खेती हो याँहाको स्थानिस विद्यालयको नाम श्री घोडामारा नि.मा.वि हो ।