मुख्य सूची खोल्नुहोस्
७९ सेन्टी बी नामक ग्यासको पिण्डको कलाकारले तयार परेको तस्वीर

ग्यासको पिण्ड एउटा त्यस्तो पिण्ड हो जुन आधारभुत रूपमा चट्टान वा अन्य ठोस पदार्थहरूबाट निर्माण नभइ ग्यास मात्र एकतृत भएर निर्माण हुन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन