ग्यासको पिण्ड

ग्यासको पिण्ड एउटा त्यस्तो पिण्ड हो जुन आधारभुत रूपमा चट्टान वा अन्य ठोस पदार्थहरूबाट निर्माण नभइ ग्यास मात्र एकतृत भएर निर्माण हुन्छ ।

७९ सेन्टी बी नामक ग्यासको पिण्डको कलाकारले तयार परेको तस्वीर

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन