हिन्दु धर्ममा विभिन्न धार्मिक कार्यमा यजमान द्वारा पुरोहित गाई दिने प्रक्रिया।