मुख्य सूची खोल्नुहोस्

गोर्खा एफएम नेपालको एक एफएम रेडियो स्टेसन हो। यस एफ एम च्यानलको मुख्यालय काठमाण्डौको अनामनगरमा अवस्थित छ ।

फ्रिक्वेन्सीसम्पादन

यस एफएमको फ्रिक्वेन्सी ९३ मेगाहर्ज हो।

वेबसाईटसम्पादन

गोर्खा एफएम