गृहमन्त्री

गृहमन्त्री गृह मन्त्रालयको प्रमुख व्यक्ति हुन। नेपालका हालका गृहमन्त्री राम बहादुर थापा बादल हुन्।