गुगल चश्मा एउटा अत्याधुनिक किसिमको चश्मा हो।यो गुगलले हाल बजारमा ल्याएको चश्मा हो।