महाभारतका एक प्रमुख पात्र तथा पान्डु पु्त्र अर्जुनको धनुषको नाम नै गान्डीव हो ।