गाउनु एउटा अकर्मक क्रिया हो। यो गाउ धातुबाट बनेको र यसको अर्थ गीत गाउनु अथवा स्वर र तालमा उच्चारण गर्नु।

यसका रूप यस प्रकार छन्

गाउनु क्रियाका रूपहरू
बचन वर्तमान काल भूत काल भविष्यत् काल
एक बचन(अन्य पुरुष) गाउछ/गाउछे/गाउनुहुन्छ गायो/गाए/गाई
गाइन्/गाउनुभयो
गाउनेछ/गाउनेछन्/गाउनुहुनेछ
बहुबचन (अन्य पुरुष) गाउछन् गाए गाउनेछन्/गाउनुहुनेछ
एक बचन(मध्यम पुरुष) गाउछौ/गाउछ्यौ गाउ‍यौ गाउछौ
बहुबचन (मध्यम पुरुष) गाउछौ गायौ गाउनेछौ
एक बचन(उत्तम पुरुष) गाउछु गाएँ गाउनेछु
बहुबचन (उत्तम पुरुष) गाउछौं गायौं गाउनेछौं