गर्दन घाँटीको पछाडिको भाग हो।

महिलाको गर्दन

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन