गरामनी क्याम्पस

गरामनी क्याम्पस झापा जिल्लाको एउटा क्याम्पस हो । यो गरामनी गा.वि.स.८ मा सञ्चालित छ । वाणिज्य शास्त्र सङ्कायको चार वर्षे स्नातक पढाइ हुने यस क्याम्पसको स्थापना २०७० सालमा भएको हो ।[१]