मुख्य सूची खोल्नुहोस्


गजनी अफगानिस्तानका सहरहरू मध्येको एउटा सहर हो।

परिचयसम्पादन

इतिहाससम्पादन

पर्यटन स्थलहरूसम्पादन