खुला बजार भन्ने शव्द साधारणतया स्वतन्त्र व्यापारको नजिकको आर्थिक अवस्थालाई जनाउन प्रयोग गरिन्छ। अधिक विशिष्ट, प्राविधिक अर्थमा, प्रतिभूतिमा यस शब्दले अन्तरब्याङ्क व्यापारलाई जनाउँछ

आर्थिक सिद्धान्तमासम्पादन

खुल्ला बजार अर्थतन्त्रलाई उत्पादक तथा उपभोक्ताको द्वन्द्वात्मक सम्बन्धमा चल्ने प्रणालीका रूपमा परिभाषित गर्ने गरिन्छ ।

आलोचनासम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन