क्यापासिटर

विद्युत घटक

विद्युतधरित्र English - Capacitor ,विद्युत परिपथमा प्रयोग हुने एक मुख्य अबयब हो। यसको बिद्युतिय मार्गमा हुने विद्युतको संरक्षण गर्न प्रयोग गरिन्छ।

सन्दर्भ सामग्रीहरूसम्पादन