कात्यायन गोत्र

कात्यायन नेपाल, भारत तथा अन्य स्थानहरूमा बसोबास गर्ने हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको गोत्र हो।

कात्यायन गोत्र अन्तर्गत पर्ने थरहरु सम्पादन