एन्टिमोनी

आणविक संख्या ५१ भएको रासायनिक तत्व

ढाँचा:Infobox एन्टिमोनी

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन