ढाँचा:Infobox इरिडियम

इरिडियम मोडर्न पेरियोडीक टेबलको एक तत्त्व हो।

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन