इरिडियम

ढाँचा:Infobox इरिडियम

इरिडियम मोडर्न पेरियोडीक टेबलको एक तत्त्व हो।

रसायनिक गुणहरूEdit

भौतिक गुणहरूEdit

यो पनि हेर्नुहोस्Edit