यितृयम

(इट्रियम बाट पठाईएको)ढाँचा:Infobox यितृयम

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन