आर्यन नश्ल १९ औँ शताब्दीको अन्तमा र २० औँ शताब्दीको मध्यमा प्रयोग भएको नश्लिय वर्ग हो जुन युरोप र पश्चिमी एसियाईको जनतालाई वर्णन गर्दछ।[१]

मूल भारोपेली भाषिकहरूका सन्तानहरूले ककेसियन नश्लको एक विशिष्ट उपनश्ल बनाउँदछन् भन्ने सोचबाट आर्यन नश्लको अवधारणा आएको हो ।

१९औं शताब्दीको शारीरिक मानवशास्त्रसम्पादन

 
मेयर्स कन्भरसेसनलेक्सिकन अनुसार ककेसियन नश्लको ३ विभाजन; आर्यन, हेमाइट र सेमाइट थिए । आर्यनलाई युरोपेली आर्यन र इन्डो-आर्यनमा विभाजन गरिएको थियो । इन्डो-आर्यनको अर्थ उक्त समयमा इन्डो-ईरानी हुनजान्छ ।

नाजी जर्मनीको आर्यन नश्लको उदाहरणसम्पादन

नाजी जर्मन सरकारका नश्लिय विद्वान तथा पदाधिकारीहरूद्वारा दिइएको आर्यन नश्लको उदाहरणहरू:

सन्दर्भसम्पादन